Rząd portugalskich socjalistów po wizycie "trójki" zapewnił w czwartek, że dotrzyma swego zobowiązania do obniżenia deficytu publicznego do poziomu poniżej 3 proc. PKB, przestrzegając ścisłe dyscypliny budżetowej.

Komunikat rządowy w tej sprawie ukazał się po zakończeniu wizyty przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Była to czwarta wizyta od czasu pomyślnego zakończenia przed dwoma laty programu pomocy finansowej dla Portugalii.

Te wizyty odbywają się co pół roku i mają na celu dokonanie przez międzynarodowych wierzycieli oceny postępów uzyskiwanych przez Portugalię, ponieważ kraj ten ma jeszcze do zwrócenia część pożyczki udzielonej mu w 2011 roku.

Portugalski rząd planuje obniżenie deficytu do 2,2 proc PKB, podczas gdy granica deficytu ustalona została na 3 proc. PKB.

Tematem rozmów, które "trójka" prowadziła w Lizbonie w dniach 15-22 czerwca, było obserwowane w ostatnich miesiącach spowolnienie wzrostu portugalskiego PKB. W komunikacie ogłoszonym w środę w Brukseli zwrócono uwagę na "wzrost ryzyka" finansowego i "pogorszenie się warunków finansowania" w Portugalii.