Odsetek zwolenników rządu Beaty Szydło wzrósł w czerwcu do 36 proc. z 32 proc. w maju, zaś odsetek przeciwników spadł do 32 proc. z 35 proc. - poinformował CBOS.

"W porównaniu z majem nieco przybyło zwolenników rządu (z 32 proc. do 36 proc.), jednocześnie zmniejszyła się liczba jego przeciwników (z 35 proc. do 32 proc.), a odsetek osób deklarujących obojętność wobec gabinetu Beaty Szydło nie uległ zmianie (29 proc.)" - napisano raporcie.

Wzrosły także notowania premier Beaty Szydło.

"W ciągu ostatniego miesiąca nieznacznie poprawił się także społeczny odbiór premier Beaty Szydło. Zadowolonych z tego, że stoi ona na czele rządu (41 proc., wzrost o 3 punkty procentowe), jest obecnie tyle samo co wyrażających niezadowolenie (41 proc., spadek o 3 punkty). Blisko co piąty ankietowany (18 proc.) nie ma wyrobionego zdania na ten temat" - napisano.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 2-9 czerwca 2016 roku na liczącej 1002 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.