Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej otwarto w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Z pracowni, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt, korzystać będą głównie studenci. Uczelnia nie wyklucza w przyszłości udostępniania pracowni służbom mundurowym.

W ocenie rektora uczelni prof. Jerzego Posłusznego dzięki zajęciom w nowym Centrum absolwenci uczelni zaczynając pracę prawnika, prokuratora czy podejmując pracę w policji, będą mieli wiedzę, którą inni dopiero będą zdobywać.

„Prowadzimy m.in. zajęcia z poszczególnych działów identyfikacji kryminalistycznej, ale także z zakresu badań osób w celach dowodowych. Pokazujemy w jaki sposób ustala się mechanizmy powstania obrażeń i w jaki sposób są one kwalifikowane. Ta wiedza jest potrzebna zarówno przyszłemu funkcjonariuszowi policji, jak również sędziemu, czy prokuratorowi, którzy muszą wiedzieć w jaki sposób zabezpiecza się ślady kryminalistyczne i w jaki sposób ślad staje się dowodem w procesie karnym” – podkreślił dyrektor Centrum prof. Czesław Kłak.

Rzecznik uczelni Przemysław Pawlak zapewnił PAP że z Centrum będą mogli korzystać także uczniowie podczas zajęć w Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. W przyszłości możliwe będzie także – jak dodał – nawiązanie współpracy ze służbami mundurowymi i przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, aby i oni mogli korzystać z uczelnianego Centrum.

Sprzęt, jaki znalazł się w Centrum sprowadzony został z USA, Kanady, Szwajcarii i Niemiec. Jego wartość to ponad milion zł.

Na wyposażeniu znalazły się m.in. fantomy, szkielety, czaszki antropologiczne, zestawy symulacji ran i urazów (prezentujące jak wygląda rana postrzałowa, cięta, kłuta, różne stopnie oparzeń czy też obrażenia odniesione w zdarzeniu komunikacyjnym) oraz kilkanaście waliz kryminalistycznych do ujawniania, zabezpieczania oraz analizowania różnych śladów nas miejscu zdarzenia.

Jak wyjaśnił prof. Kłak walizy kryminalistyczne służą do zabezpieczania m.in. śladów biologicznych takich jak: krew, włosy, wydzieliny organizmu, a także użytych przez sprawców narzędzi, śladów zapachowych, czy też zabezpieczania śladów chodu oraz poruszania się różnego rodzaju pojazdów.

W Centrum znalazły się też oświetlacze kryminalistyczne, lampy UV i zestawy narzędzi niezbędnych do profesjonalnego przeprowadzenia oględzin, eksperymentu procesowego, wizji lokalnej.

„Dzięki temu wyposażeniu możemy przeprowadzać np. symulowane oględziny miejsca zabójstwa. Podczas takich zajęć studenci poznają praktyczną stronę zawodów prawniczych oraz pracy w służbach mundurowych – zauważył prof. Kłak.

W ramach Centrum powołane zostało Laboratorium Kryminalistyczne, w skład którego wchodzą: pracownia identyfikacji kryminalistycznej, pracownia medycyny sądowej i biologii sądowej oraz pracownia badań wariograficznych; Laboratorium Symulacji Zdarzeń z pracownią bezpieczeństwa lotniczego i pracownią balistyki); a także Pracownia Badań nad Terroryzmem.

Wśród sprzętu jaki znalazł się w Centrum są też urządzenia służące do badania autentyczności dokumentów, w tym banknotów, a także pomoce służące do nauki antropologii kryminalnej, odontologii kryminalistycznej czy pokazywania mechanizmu działania różnych środków odurzających i substancji psychotropowych.

Kłak wyliczał, że są to np. całe szkielety człowieka, czaszki antropologiczne, w tym czaszki dorosłego człowieka, dziecka, jak i płodu; są też szczęki i zęby służące do nauki identyfikacji człowieka na podstawie śladów uzębienia, a także zestawy pokazujące organy wewnętrzne, umięśnienie i budowę ciała człowieka.

„Dzięki temu można zobaczyć m.in. wątrobę, śledzionę czy płuca osoby uzależnionej od alkoholu, środków odurzających lub papierosów. Materiały te wykorzystujemy m.in. do nauki takich przedmiotów, jak medycyna sądowa czy też działy identyfikacji kryminalistycznej” – mówił Kłak.

Rektor uczelni zapewnił, że Centrum w najbliższym czasie zostanie doposażone na kwotę 100 tys. zł dzięki dotacji z urzędu marszałkowskiego. Będą to nowe mikroskopy, chromatografy cieczowe do badań fizyko-chemicznych, a także kolejne zestawy symulacyjne. (PAP)