PO złożyła w czwartek w Sejmie projekt ustawy, która wydłużyłaby o rok obowiązywania przepisów, na mocy których m.in. uczniom, studentom i osobom niepełnosprawnym przysługują ulgi na przewozy transportem publicznym. Nad odpowiednimi zmianami w prawie pracuje też MIB.

W ostatnich dniach media informowały, że od 1 stycznia 2017 roku wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, na mocy których zniżki na przejazdy liniami kolejowymi TLK, Intercity, oraz komercyjnymi liniami autobusowymi mogą stracić m.in. uczniowie, studenci i osoby niepełnosprawne; w myśl nowych przepisów, ustawowe zniżki na przejazdy będą obowiązywać tylko w przewozach o charakterze użyteczności publicznej; o tym, które przewozy będą miały taki charakter, decydować mają samorządy.

Problem ewentualnej utraty ulg dostrzegło zarówno Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jak i posłowie PO. W czwartek posłanki Aldona Młyńczak i Gabriela Lenartowicz poinformowały, że Platforma złożyła projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, który przesuwa o rok wejście w życie przepisów, które grożą utratą ulg dla pasażerów.

Lenartowicz przypomniała na czwartkowej konferencji prasowej, że zmiany w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym miały służyć uporządkowaniu transportu zbiorowego, tak by za organizację tego transportu odpowiadali nie przewoźnicy komercyjni, a organy władz publicznych. Zmiany zakładają tworzenie przez samorządy zintegrowanych planów transportowych, a odpowiedzialność za zapewnienie publicznego transportu publicznego dla społeczności lokalnych spoczywać będzie na wójtach, burmistrzach, prezydentach i marszałkach, a nie na prywatnych firmach.

Opóźnienie o rok wejścia w życie przepisów nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ma dać samorządom więcej czasu na opracowanie zintegrowanych planów transportowych.

"Na prośbę organizacji studenckich, osób niepełnosprawnych, PO składa nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, tak aby przedłużyć vacatio legis ustawy o rok, czyli do 1 stycznia 2018 roku. Dzięki temu wszystkie ulgi zostaną zagwarantowane tej dużej rzeszy osób, a samorządy będą miały szansę na lepsze przygotowanie się do wykonania zadania, które opisane jest właśnie w tej ustawie, czyli o zintegrowanym transporcie zbiorowym" - powiedziała Młyńczak.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poinformowało w poniedziałkowym komunikacie, że prowadzi analizy dotyczące rozwiązania tej kwestii. "Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło prace nad uporządkowaniem przepisów w tym zakresie. MIB pozostaje w stałym kontakcie z Senatem, gdzie równolegle przygotowywany jest projekt, przesuwający wejście w życie ustawy na 1 stycznia 2018 r. W tym czasie MIB przygotuje projekt ustawy, który wyeliminuje zagrożenia związane z wejściem w życie niekorzystnych dla pasażerów przepisów" - napisano w komunikacie resortu.