Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych na swoim Facebooku opublikował maila przesłanego przez Politechnikę Białostocką do zagranicznych studentów. Uczelnia ostrzega ich przed marszem ONR.

Z maila uczelni dowiadujemy się, że władze politechniki rekomendują, by studenci nie opuszczali pokojów od godziny 11 w sobotę do 3 w nocy z soboty na niedzielę.

"Drodzy studenci / Drogie studentki, dnia 16.04 (sobota) odbędzie się w Białymstoku marsz organizacji nacjonalistycznej. To Obóz Narodowo Radykalny propagujący idee rasistowskie. W związku z tym stanowczo zalecamy NIE OPUSZCZANIE POKOJÓW od godziny 11.00 w sobotę do godziny 3.00 w nocy z soboty na niedzielę. W celu uniknięcia nieprzyjemnych incydentów prosimy nie wychodzić do miasta i nie chodzić po kampusie. Prosimy o pozostanie wewnątrz budynku akademika.

Źródło: Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych