20 mln zł przeznaczył Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Rzeszowie na dwa konkursy dotyczące integracji społecznej. Pierwszy zakłada poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny, a drugi wspiera osoby, które sprawują pieczę zastępczą.

Jak poinformował PAP dyrektor WUP Tomasz Czop, urząd zdecydował się ogłosić dwa konkursy w ramach jednego działania - dotyczącego integracji społecznej - ze względów praktycznych.

„Na każdy bowiem z konkursów wnioski będą mogły składać jednostki wyspecjalizowane w danej dziedzinie. Pierwsza to projekty na rzecz rodzin w szczególnej sytuacji, druga koncentruje się na pieczy zastępczej” - dodał.

Czop podkreślił, że wspieranie rodzin to bardzo ważna część podkarpackiego Regionalnego Programu Operacyjnego, z którego finansowane są konkursy. „Nieustannie podnosimy jakość edukacji przedszkolnej, będziemy również dbać o rozwój opieki żłobkowej w regionie. Mamy nadzieję, że wszystkie te przedsięwzięcia wspólnie z nowymi inicjatywami rządowymi, np. Programem 500 plus, będą dobrze służyć rodzicom i rodzinom z Podkarpacia” - zaznaczył.

W ramach ogłoszonych konkursów szansę na otrzymanie pieniędzy mają projekty, które dotyczą m.in. profesjonalnych form pracy z rodziną, w tym mieści się np. profilaktyka prozdrowotna, treningi ekonomiczne, pomoc prawna czy terapia. Na dofinansowanie mogą liczyć również wnioski zakładające pomoc w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego czy poradnictwo dla osób sprawujących pieczę zastępczą.

Wnioski o dofinansowanie projektów będzie można składać od 4 maja do 17 czerwca br. Spotkanie informacyjne dotyczące założeń konkursu odbędzie się 29 kwietnia w budynku urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie.

Konkurs finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020. Budżet programu składa się z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W sumie w ramach RPO Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro.

Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

W 2015 roku WUP w Rzeszowie ogłosił 9 naborów wniosków z RPO na kwotę 500 mln zł. Zgodnie z harmonogramem w tym roku zostanie ogłoszonych w sumie 21 naborów o wartości dofinansowania z UE wynoszącego również 500 mln zł.(PAP)