„Tak” dla Wspólnoty, „nie” dla euro – to wynik badania sprawdzającego stosunek Polaków do UE autorstwa panelu Ariadna.
Spór na linii Warszawa – Bruksela o Trybunał Konstytucyjny nie ma odbicia w stosunku Polaków do UE. Blisko 70 proc. badanych pozytywnie ocenia członkostwo we Wspólnocie. Zaledwie 10 proc. jest przeciwnego zdania.
– Spór o trybunał jest traktowany jako polityczny i Polacy nie wiążą go z realnymi korzyściami z bycia w UE. Myślę, że traktują go jako wewnętrzny spór, w który Bruksela nie powinna się wtrącać, inaczej niż np. w przypadku konkurencji czy przepływu kapitału – mówi szef Stałego Komitetu RM Henryk Kowalczyk.