Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców przedstawiło sześciopunktowy plan, którego realizacja ma pomóc w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego w Europie. UNHCR zwraca się o zwiększenie wsparcia dla Grecji i wzywa państwa do większego zaangażowania w proces przesiedleń uchodźców.

Rekomendacje UNHCR zostały przedstawione w piątek przed zaplanowanym na 7 marca w Brukseli szczytem UE-Turcja.

Biuro Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców proponuje, aby 10 procent uchodźców w krajach sąsiadujących z Syrią zostało przesiedlonych na całym świecie w ciągu najbliższych trzech lat. Apeluje o zwiększenie zakresu operacji ratunkowych na Morzu Śródziemnym. Wzywa także do utworzenia centrów rejestracji w krajach, do których dociera najwięcej uchodźców i migrantów.

UNHCR zwraca także uwagę na potrzebę pełnej realizacji zapowiedzi stworzenia tzw. "hotspotów" oraz relokacji osób ubiegających się o status uchodźcy z Grecji i Włoch. To do tych krajów napłynęła większość spośród ponad miliona migrantów, którzy przybyli do Europy w 2015 r.

Wśród rekomendacji znalazło się także stworzenie uchodźcom bezpiecznych legalnych możliwości dotarcia do Europy - w ramach np. programów wiz humanitarnych, łączenia rodzin, stypendiów studenckich czy wiz pracowniczych - tak by uchodźcy nie musieli korzystać z usług przemytników.

UNHCR zwraca także uwagę na potrzebę ochrony osób szczególnie narażonych, w szczególności dzieci pozostawionych bez opieki oraz na zapewnienie zgodności krajowego prawa państw członkowskich z prawem i dyrektywami UE.

"To nie tylko kryzys uchodźczy; to także kryzys europejskiego solidaryzmu. Zbiorowa niezdolność do realizacji zobowiązań uzgodnionych przez państwa UE doprowadziła do obecnej eskalacji tego kryzysu" - powiedział Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Filippo Grandi.

"Zaangażowanie wszystkich państw członkowskich UE jest niezbędnym warunkiem efektywnego rozwiązania kryzysu uchodźczego. Nie może on spoczywać wyłącznie na barkach krajów, do których przybywają uchodźcy i migranci, jak Grecja czy Włochy, czy tych, które przyjęły już tak wielu przybyszów, jak Austria, Niemcy czy Szwecja" - podkreślił.

Kraje UE zmagają się z falą imigrantów, która wywołała w Europie najostrzejszy kryzys migracyjny od II wojny światowej. Uciekinierzy - głównie z Afryki i Bliskiego Wchodu - napływają głównie przez Morze Śródziemne.

Z danych UNHCR wynika, że ponad milion migrantów przybyło drogą morską do Europy w 2015 r. (135 tys. - od początku 2016 r.; ponad połowa to kobiety i dzieci). W czasie niebezpiecznej przeprawy morskiej w zeszłym roku zginęło co najmniej 3,7 tys. ludzi (ponad 400 osób - od początku 2016 r.).

Jak wynika z najnowszych danych unijnego urzędu statystycznego Eurostat w ubiegłym roku o azyl w UE poprosiło ponad 1,25 mln osób, to ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Najwięcej wniosków o azyl złożyli Syryjczycy, Afgańczycy i Irakijczycy.