Prezydent Andrzej Duda poinformował, że w najbliższym czasie powinno odbyć się inauguracyjne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent RP uczestniczy w dorocznej Konferencji Bezpieczeństwa, która odbywa się w Monachium.

Andrzej Duda podkreślił, że dotychczas nie było potrzeby incydentalnego zwoływania Rady, natomiast w najbliższym czasie powinna ona zebrać się w charakterze inauguracyjnym. Dodał, że Rada - według jego koncepcji - będzie miała taką formułę jak dotychczas, czyli wszystkie siły polityczne będą w niej reprezentowane. Zaznaczył, że chciałby wysłuchać w sprawach, którymi Rada będzie zajmować się, stanowiska wszystkich stron sceny politycznej.

Prezydent dodał, że po zamachach w Paryżu w trybie natychmiastowym spotkał się z szefami odpowiednich służb, którzy zapewnili go o braku zagrożenia dla Polski.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym Prezydenta w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.