Unia Europejska ma znieść w poniedziałek sankcje dyplomatyczne wobec Białorusi. Pozostanie jedynie embargo na broń. Dyplomaci w Brukseli informują nieoficjalnie, że decyzję mają podjąć ministrowie spraw zagranicznych 28 krajów i wydaje się być ona przesądzona.

W październiku Wspólnota zawiesiła restrykcje na cztery miesiące, teraz ma je zlikwidować. A to oznacza, że 170 osób na czele z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką zostanie wykreślonych z czarnej listy i otrzyma zgodę na wjazd do Unii Europejskiej, natomiast aktywa finansowe trzech białoruskich firm zostaną odblokowane.