Sprawą katastrofy smoleńskiej i przygotowań do lotu 10 kwietnia 2010 roku ponownie zajmie się Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Umożliwi to specjalne rozporządzenie ministra obrony narodowej. Szef MON Antoni Macierewicz podpisze je w czwartek w obecności rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej.

Rozporządzenie dotyczy organizacji i działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWLLP). Dokument da ministrowi obrony narodowej prawo do decydowania o wznowieniu badania wypadku lotniczego, gdy zostaną ujawnione nowe okoliczności lub dowody mogące mieć istotny wpływ na ich przyczyny.

W myśl starych przepisów o wznowieniu badania katastrofy lotniczej decyduje szef Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Nowe rozporządzenie przewiduje, że będzie mógł to robić szef MON. W gestii ministra będzie też wyznaczenie szefa komisji oraz poszerzenie jej składu. Dopuszcza się nawet do 60-ciu członków. W razie konieczności szef MON będzie również mógł - w porozumieniu z szefem MSWiA - rozszerzyć skład o osoby niezbędne do przeprowadzenia czynności badawczych.

Media pisały wcześniej, że w skład nowej komisji smoleńskiej wejdą czołowi eksperci działającego w poprzedniej kadencji parlamentarnego zespołu do spraw zbadania okoliczności katastrofy. W publikowanych przez zespół raportach ze swoich prac mocno stawiano tezę, że powodem zniszczenia prezydenckiego samolotu był wybuch na pokładzie. Wcześniejszy raport rządowej komisji pod kierownictwem Jerzego Millera i opinie wojskowych prokuratorów badających sprawę nie potwierdzały tej tezy. Wskazywały jednak na błędy pilotów i rosyjskiej obsługi naziemnej.