Projekt programu "Rodzina 500 Plus" został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Rząd przesłał dokument do Sejmu.

Program "Rodzina 500+" zakłada wprowadzenie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko w wysokości 500 złotych miesięcznie. Mniej zamożnym rodzinom świadczenie będzie przyznawane już na pierwsze dziecko. W tym przypadku dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 800 złotych lub w przypadku dzieci niepełnosprawnych 1200 złotych. Przy pierwszym dziecku ma być konieczne zaświadczenie o dochodach, przy kolejnych - już nie.

Ze świadczenia ma skorzystać 2,7 miliona rodzin. W 2016 roku na ten cel zostanie przeznaczone ponad 17 miliardów złotych. Pieniądze mają być wypłacane od 1 maja.