Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych protestują przeciwko ingerowaniu unijnych instytucji w wewnętrzne sprawy Polski.

List krytykujący ostatnie działania Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego wobec Polski przesłał do przewodniczącego europarlamentu Martina Schulza, szef stowarzyszenia Janusz Olewiński.

W korespondencji stwierdza on, że Polska nie przekazała komukolwiek prawa do stanowienia w jej imieniu, a Parlament Europejski nie ma upoważnienia do ingerowania m.in. w formę organizacji wewnętrznej systemów politycznych państw członkowskich.

Reklama

Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych podkreślił, że wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych i prezydenckich są odzwierciedleniem polskich oczekiwań i polskiej wizji Rzeczpospolitej. Dodał, że działacze Solidarności jako osoby represjonowane przez system komunistyczny, najwytrwalsi i najbardziej doświadczeni w walce o wolność Polski nie pozwalają i nie pozwolą na odebranie wywalczonych praw.

Przypomniał też, że to polska Solidarność przyczyniła się do obalenia systemu komunistycznego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym do obalenia muru berlińskiego.