Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o służbie cywilnej autorstwa PiS. Za głosowało 58 senatorów, przeciw było 21 senatorów, a jeden wstrzymał się od głosu. Nowelizacja przewiduje m.in., że wyższe stanowiska w służbie mają być obsadzane przez powołanie, a nie w drodze konkursu.

Wśród założeń jest też m.in. usunięcie wymogu pięcioletniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w administracji rządowej lub siedmioletniego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wczoraj ustawa została przyjęta przez Sejm. Teraz trafi do prezydenta, który będzie miał 21 dni na podpisanie, zawetowanie lub przekazanie do Trybunału Konstytucyjnego.