W Warszawie i według zapewnień organizatorów w ponad 20 innych miastach w południe rozpoczynają się manifestacje Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji. Działacze organizacji, politycy opozycji i część mediów zachęcali do udziału w pikietach, by zaprotestować przeciw działaniom większości parlamentarnej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

Tym razem powodem jest projekt ustawy w sprawie Trybunału, autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Zakłada on m. in. wprowadzenie zasady orzekania w pełnym składzie sędziowskim oraz wydawanie wyroków większością 2/3 głosów.

W Warszawie uczestnicy zebrali się przed Sejmem. Pikiety zapowiadano między innymi w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu czy w Gdańsku, ale także poza granicami kraju - w Berlinie, Brukseli, Londynie i w Tokio.