W poniedziałek o 10.00 sejmowa Komisja Ustawodawcza zajmie się projektem nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS. Wieczorne posiedzenie komisji zostało odwołane.

W Sejmie odbyło się dziś pierwsze czytanie projektu nowelizacji, nazywanego przez PiS "ustawą naprawczą" dla Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie opowiedzieli się przeciwko wnioskowi o jego odrzucenie w pierwszym czytaniu. Tym samym projekt trafił do komisji.

Nowelizacja przewiduje między innymi, że Trybunał będzie orzekał tylko w pełnym składzie, z udziałem minimum 13 sędziów. W myśl nowelizacji decyzje w Trybunale mają zapadać większością kwalifikowaną 2/3 głosów, a nie jak do tej pory - zwykłą większością głosów. PiS proponuje też wykreślenie z ustawy o TK zapisu, że siedzibą Trybunału jest Warszawa, co otwiera drogę do przeniesienia jej do innego miasta.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości utrzymują, że ustawa ma usprawnić pracę Trybunału. Z kolei przedstawiciele opozycji ostrzegają, że stanie się wręcz przeciwnie, a nowelizacja sparaliżuje funkcjonowanie tej instytucji.

Grupa organizacji pozarządowych zaapelowała do posłów o zaprzestanie prac nad nowelizacją. Skierowała też do parlamentu opinię dotyczącą zagrożeń płynących z przyjęcia nowego projektu ustawy.W opinii autorów apelu, wejście w życie zmian proponowanych w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym doprowadzi do paraliżu prac tej instytucji.

Podpisane pod apelem organizacje pozarządowe nie zgadzają się też z procesem legislacyjnym, prowadzonym " w wielkim pośpiechu, który ogranicza możliwość zajęcia stanowiska przez obywateli, w tym ekspertów i organizacje społeczne". W sprawach fundamentalnych dla ustroju Rzeczypospolitej oraz praw obywateli niezbędny jest namysł i rozwaga, a nie wyścig z czasem i praca w nocy" - czytamy w apelu, pod którym podpisały się: Amnesty International, Fundacja Batorego, Fundacja ePaństwo, Fundacja Panoptykon, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa Instytut Spraw Publicznych, Sieć Obywatelska Watchdog Polska i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Posłowie PiS liczą, że wszystkie prace nad nad projektem nowelizacji uda się zakończyć na przyszłym posiedzeniu Sejmu. To planowane jest na poniedziałek i wtorek.