Zgodnie ze złożonym we wtorek wieczorem projektem, Trybunał Konstytucyjny co do zasady ma orzekać w pełnym składzie; pełny skład - zgodnie z propozycją - ma liczyć co najmniej 13 sędziów (obecnie jest to co najmniej dziewięciu).

Orzeczenia mają zapadać większością 2/3 głosów, a nie jak dotychczas zwykłą większością. Zgodnie z projektem, jeżeli postępowania wszczęte przed wejściem nowelizacji w życie nie są prowadzone przez skład określony w noweli, postępowania wszczyna się na nowo. Projekt przewiduje też wykreślenie przepisu stanowiącego, że siedziba TK znajduje się w Warszawie.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział, że zmiany w ustawie o TK mogą być przyjęte jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Według szefa klubu PO Sławomira Neumanna projekt PiS ma sparaliżować prace Trybunału.

Posłowie rozstrzygną w głosowaniu, czy tego dnia odbędzie się też pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o TK autorstwa klubu Kukiz'15. Propozycja głosi, że "sędziów Trybunału wybiera indywidualnie, na dziewięcioletnie kadencje, Sejm większością 2/3 ustawowej liczby posłów. Ponowny wybór do Trybunału jest niedopuszczalny".

Posłowie zajmą się też projektem nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, który zakłada zniesienie Rady Służby Cywilnej oraz możliwość powołania na szefa służby cywilnej osoby, która nie jest urzędnikiem SC czy obsadzanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej, np. dyrektora generalnego urzędu, w drodze powołania.

Zaplanowana jest także informacja ministra rolnictwa na temat programu działań Ministerstwa na lata 2015-2020.