Podsumują oni, jak realizowano dotychczasowe decyzje, a to nie wygląda najlepiej. Unijne kraje przyjęły na razie 116 uchodźców w ramach programu przesiedleń z planowanego podziału 160 tysięcy osób.

Komisja Europejska, choć przyznaje, że to słaby wynik, to ma nadzieję na przyspieszenie działań i broni pomysłu rozmieszczania uchodźców w Unii.

- Przed nami długa droga. Program przesiedleń jest trudny w realizacji, ale musimy przezwyciężyć problemy, by wypełnić nasze zobowiązania - mówił kilka dni temu komisarz do spraw migracji Dimitris Awramopulos.

Zbyt wolno tworzone są także punkty identyfikacji i rejestracji uchodźców. Unijni ministrowie podczas spotkania mają omówić również sytuację w krajach Bałkanów Zachodnich, przez które przebiega szlak migracyjny, a także postępy w negocjacjach z Turcją dotyczących współpracy w walce z kryzysem migracyjnym.