Oświęcim zamiast Auschwitz, naziści zamiast Niemców, lakonicznie o Armii Krajowej, za to dwie strony o pałacu Stalina. Kombatanci domagają się do Ministerstwa Edukacji Narodowej wycofania podręcznika do historii XX wieku dla liceów i techników - pisze "Nasz Dziennik".

Książka nosi tytuł "Poznać przeszłość. Wiek XX". Zdaniem Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych nowe wydanie podręcznika, niewiele się różni od tego sprzed trzech lat. Zarzucają autorom, "manipulacje i przemilczenia" dotyczące szczególnie okresu II wojny światowej.

Kombatanci wytykają, że całkowicie pominięto walki Wojska Polskiego z Armią Czerwoną. W opisie bitwy o Anglię nie ma nazwisk ani zdjęć polskich lotników, którzy w niej brali udział. Nie znajdziemy także w podręczniku szeregu istotnych informacji, jak tych o złamaniu przez Polaków kodu Enigmy, o przekazywaniu przez AK aliantom dokumentacji o części rakiety V2, o Szarych Szeregach.

Kombatanci domagają się uchylenia decyzji o dopuszczeniu podręcznika do użytku w szkołach ponadgimnazjalnych i jego poprawienia.