PiS zaprezentował nowy spot wyborczy. Jego przewodni motyw to wezwanie Platformy Obywatelskiej, aby wprowadziła minimalną godzinową stawkę wynagrodzenia na poziomie 12 zł.

Zdaniem Stanisława Karczewskiego, szefa sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, głosowanie "za" to test na wiarygodność premier Ewy Kopacz. W ten sposób premier pokaże, czy chce realizować własne obietnice dawane Polakom- mówi Stanisław Karczewski. Jego zdaniem nie ma nic na przeszkodzie, aby w najbliższym tygodniu to rozwiązanie przyjął Sejm i Senat.
Sejm spotyka się w przyszłym tygodniu, a Senat także mógłby się zebrać- dodaje Stanisław Karczewski.
PiS złożył w piątek w Sejmie projekt ustawy wprowadzającej minimalną godzinową stawkę wynagrodzenia na poziomie 12 zł. Stanisław Karczewski podkreśla, że wzywając premier Ewę Kopacz do zrealizowania tej obietnicy PiS mówi „sprawdzam”.