Blisko 30% badanych żołnierzy znajdujących się w służbie czynnej i prawie 25% ogółu ankietowanych Polaków wybrałoby dla Wojska Polskiego ofertę śmigłowców z PZL Mielec - A Sikorsky Company, wynika z badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) zrealizowanych dla ISBNews.

Na ofertę śmigłowców dla Wojska Polskiego z firmy PZL Świdnik - Augusta Westland wskazało 22% żołnierzy i 15% ogółu ankietowanych Polaków, z kolei ofertę z Airbus Helicopters wybrałoby odpowiednio: 15% i 12% badanych.

Na pytanie czy francuska firma Airbus Helicopters wywiąże się ze zobowiązań wobec Polski, w tym inwestycji w polskim przemyśle lotniczym i stworzenia 1250 miejsc pracy dla obsługi, w zamian za udzielenie kontraktu polegającego na dostawie helikopterów dla polskiego wojska, 45% żołnierzy odpowiedziało pozytywnie (zdecydowanie tak i raczej tak), a wśród ogółu Polaków odsetek ten wyniósł 33%. Negatywnie na zadane pytanie (raczej nie, zdecydowanie nie) odpowiedziało odpowiednio: 40% i 39%.

Wśród trzech najważniejszych kryteriów wg których polski rząd powinien kierować się kupując broń dla wojska ankietowani wymienili: wysoka jakość (71% żołnierze, 45% Polacy), broń wyprodukowana w Polsce (49% żołnierze, 50% Polacy), nowsza konstrukcja (42% żołnierze, 31% Polacy). Równie chętnie ankietowani widzieliby broń opartą o Polską konstrukcję czy technologię (27% żołnierze, 30% Polacy).

Wśród trzech najważniejszych efektów, jakie powinny przynieść Polsce nowe zakupy broni, ankietowani wskazali wzmocnienie istniejącego przemysłu obronnego w Polsce (po 20% wskazań zarówno ze strony żołnierzy, jak i ogółu obywateli). Dla żołnierzy istotne okazał się również ewentualny transfer nowoczesnych technologii do Polski z zagranicy (19% żołnierze, 9% Polacy). Z kolei inaczej proporcje ułożyły się w kwestii "utrzymania i tworzenia nowych miejsc pracy" (18% żołnierze, 27% Polacy).

Najbardziej zainteresowaną grupą, która śledzi informacje dotyczące zakupu nowego uzbrojenia dla Polskiego Wojska są sami żołnierze (85%). Odsetek Polaków, których ta sprawa interesuje jest jednak na stosunkowo wysokim poziomie i wynosi 45%.

Według badania IBRiS, 59% żołnierzy i 52% Polaków zdecydowanie dobrze lub raczej dobrze ocenia działania rządu i Ministerstwa Obrony Narodowej na rzecz unowocześniania uzbrojenia polskiego wojska.

Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu br. na losowej grupie żołnierzy służby czynnej, i mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej zrealizowane metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

24 września br. agencja informacyjna ISBnews organizuje XVI Debatę Ekspercką - jej tematem będzie przetarg na śmigłowiec wielozadaniowy dla Wojska Polskiego.