Słaba opieka medyczna i stomatologiczna, kiepska opieka w sądach, mała świadomość nauczycieli – lista poważnych problemów jest długa
Marek Michalak, rzecznik praw dziecka (RPD), przedstawił raport podsumowujący, jak nasz kraj radzi sobie z przestrzeganiem postanowień Konwencji o prawach dziecka. Dokument pokazuje największe problemy, z którymi według pracowników biura musimy się jeszcze zmierzyć.
– W ostatnich latach do krajowego porządku prawnego wprowadzono wiele instrumentów służących lepszej ochronie praw dzieci. Lista problemów nie jest zamknięta, dokument zawiera więc również rekomendacje dla najistotniejszych z nich – wyjaśnia Michalak.