Kościół Rzymskokatolicki w Polsce jest zawiedziony wynikiem głosowania w sprawie rządowego projektu ustawy leczenia niepłodności w Sejmie. Episkopat jeszcze podczas rządowych prac nad projektem zwracał uwagę na radykalizm proponowanych w nim rozwiązań.

„Zarodek ludzki jest traktowany na równi z grupą komórek lub tkanką, to tak jakby żyjącego człowieka sprowadzić do zespołu organów" - podkreślano. Martwię się wynikiem głosowania i mam nadzieję, że następny parlament zmieni ustawę - mówi IAR ksiądz profesor Stanisław Warzeszak z Zespołu do spraw Bioetycznych Episkopatu Polski. Jego zdaniem następny rząd i parlament powinny wprowadzić prawo, które będzie chroniło ludzkie życie.Priorytetem w jego tworzeniu powinna być ochrona godności ludzkiego życia od momentu poczęcia.

W oświadczeniu prezydium Episkopatu Polski przygotowanym na etapie prac nad projektem biskupi przypominali, że dzieci urodzone dzięki in vitro należy przyjąć z miłością i szacunkiem.
Jednocześnie duchowni podkreślili, że rząd powinien stworzyć „prawdziwy” program leczenia niepłodności, bo in vitro tego nie robi.