70 procent Polaków źle ocenia działalność Sejmu - wynika z sondażu CBOS. Jedynie co piąty badany (19 procent) jest zadowolony z pracy posłów. Od maja przybyło natomiast krytycznych opinii o funkcjonowaniu Senatu, obecnie źle ocenia je ponad połowa respondentów (54 procent, wzrost o 5 punktów procentowych), a przeciwnego zdania jest jedna piąta (21 procent, spadek o 2 punkty).

Notowania Bronisława Komorowskiego po przegranych wyborach prezydenckich są niemal takie same, jak po ich I turze. Z uznaniem o jego prezydenturze wypowiada się ponad dwie piąte Polaków (45 procent), a nieznacznie więcej (47 procent) ocenia ją negatywnie.

Według CBOS, po wyborach prezydenckich poziom zaufania do Państwowej Komisji Wyborczej jest wyższy niż po ich I turze. Działalność PKW pozytywnie ocenia niemal połowa Polaków (47 procent, o 4 punkty procentowe więcej niż w maju), a negatywnie - jedna trzecia (33 procent, spadek o 4 punkty).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 11-17 czerwca 2015 roku na liczącej 1011 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.