Polacy coraz bardziej krytycznie oceniają pracę rządu. Z sondażu CBOS wynika, że efekty pracy gabinetu Ewy Kopacz dobrze ocenia 30 procent badanych (o 2 punkty procentowe mniej niż w maju), natomiast źle - ponad połowa (52%, wzrost o 5 punktów).

Tym samym oceny wyników działań rządu są najgorsze od czasu objęcia funkcji premiera przez Ewę Kopacz, ale lepsze niż miał gabinet Donalda Tuska pod koniec swojej działalności (do momentu podania informacji o wyborze ówczesnego premiera na przewodniczącego Rady Europejskiej). Z sondażu CBOS wynika też, że 36 procent Polaków to przeciwnicy rządu Ewy Kopacz. Do zwolenników gabinetu PO-PSL zalicza się 27% badanych (o 2 punkty procentowe więcej niż maju). Tak samo jak miesiąc temu obojętność wobec rządu deklaruje 35 procent ankietowanych. Zadowolenie z tego, że Ewa Kopacz stoi na czele rządu, deklaruje 31 procent badanych, ponad połowa zaś (52 procent) wyraża dezaprobatę premier Ewy Kopacz.

Gorsze niż w ubiegłych miesiącach są także opinie o polityce gospodarczej rządu. Poprawy stanu gospodarki w wyniku działań obecnego gabinetu spodziewa się co czwarty badany (25 procent, o 4 punkty procentowe mniej niż w maju). W efektywność polityki gospodarczej rządu nie wierzy już blisko dwie trzecie ankietowanych (64 procent, o 5 punktów więcej niż poprzednio). Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 11-17 czerwca 2015 roku na liczącej 1011 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.