Niemcy to nasz wielki i ważny sąsiad. Od lat usiłowano nas przedstawić jako partię antyniemiecką, co jest absurdem. Jesteśmy jednak za tym, aby wyraźnie definiować przedmioty sporu - uważa Ryszard Czarnecki. Źródło: "Rzeczpospolita".

Spory na które wskazuje polityk PiS to m. in. gazociąg północny czy muzeum wypędzonych. Natomiast w odniesieniu do relacji dyplomatycznych z Rosją Ryszard Czarnecki wskazuje, że Polska nie powinna zabiegać o o jakieś specjalne relacje z Federacją Rosyjską.

Źródło: Rzeczpospolita.