W depeszy gratulacyjnej Kanclerz Niemiec napisała, że ma nadzieję na dalsze pogłębianie współpracy polsko - niemieckiej. Szefowa niemieckiego rządu podkreśliła, że stosunki między Polską a Niemcami 70 lat po zakończeniu wojny są obecnie tak przyjazne i pełne zaufania jak nigdy.

Oba kraje są partnerami w Unii Europejskiej i NATO, razem pracujemy nad tym, aby wzmacniać europejski porządek bezpieczeństwa i rozwiązać kryzys ukraiński - napisała.
Merkel dodała, że fakt, iż Berlin i Warszawa są sobie tak bliskie, zawdzięczamy gotowości Polski do pojednania i partnerstwa z Niemcami po niewyobrażalnych zbrodniach popełnionych przez Niemcy w czasach drugiej wojny światowej.


Merkel przypomniała, że w przyszłym roku przypada 25. rocznica podpisania polsko - niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. "Życzę sobie, abyśmy mogli wykorzystać to wydarzenie do dalszego pogłębiania naszej współpracy" - napisała niemiecka kanclerz.