Zespół konkursowy powołany przez ministra infrastruktury i rozwoju, nie zarekomendował ministrowi żadnego kandydata w procedurze wyboru Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), podał resort.

"Nabór na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ogłoszono 1 kwietnia 2015 r. Do konkursu przystąpiło 13 osób. Po weryfikacji złożonych dokumentów, pod kątem zgodności z warunkami formalnymi określonymi w procedurze konkursowej, do kolejnego etapu dopuszczono 6 kandydatów. Do rozmów kwalifikacyjnych przystąpiło 5 osób. Żaden z kandydatów nie osiągnął minimum pozwalającego na uzyskanie rekomendacji zespołu do objęcia ww. stanowiska, tj. 70% z możliwej do uzyskania w ramach rozmowy kwalifikacyjnej liczby punktów" - czytamy w komunikacie.

Konkurs został przeprowadzony przy udziale zewnętrznego obserwatora z ramienia Rady Służby Cywilnej działającej przy Prezesie Rady Ministrów, podano również.

Obecnie obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pełni Tomasz Rudnicki, powołany decyzją premier Ewy Kopacz z dnia 23 kwietnia 2015 r.