Kandydat PiS podpisał umowę programową z przedstawicielami Komisji Krajowej "Solidarności". Władze związku uznały, że program Andrzeja Dudy jest najbliższy wartościom Solidarności, a umowa programowa staje się gwarantem realizacji postulatów związku.

Szef Solidarności Piotr Duda powiedział, że kandydat PiS na prezydenta jest zapowiedzią dobrych zmian w Polsce. Jak dodał, pracownicy nie powinni głosować na tych kandydatów, którzy popierali podwyższenie wieku emerytalnego. Piotr Duda wyraził nadzieję, że Andrzej Duda nie zawiedzie zaufania, jakie w nim pokłada tylu Polaków.

Przewodniczący Solidarności podkreślił, że spotkanie jest historyczne, bo związek po raz pierwszy podpisał umowę programową z kandydatem na prezydenta. Porozumienie podpisano piórem Lecha Kaczyńskiego. "Głosujcie na Dudę!" - wezwał Piotr Duda. Członkowie Komisji Krajowej wznosili okrzyki "zwyciężymy, zwyciężymy", "Solidarność" i "Andrzej Duda, to się uda".

Komisja Krajowa przyjęła także apel, w którym zwraca się do wszystkich, którym bliskie są idee społeczeństwa obywatelskiego żeby oddali swoje głosy w wyborach na Andrzeja Dudę.
Kandydat PiS powiedział, że jako prezydent będzie patronem dialogu społecznego w Polsce. Zapewnił, że ma strategię rozwoju dla Polski, między innymi poprzez reformę gospodarki i systemu podatków, tak, by stały się bardziej przyjazne obywatelom.


Wcześniej uczestnicy spotkania złożyli kwiaty przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, patrona Solidarności.

W umowie programowej Andrzej Duda zadeklarował, że jako prezydent będzie prowadził politykę, zmierzającą do obniżenia wieku emerytalnego i powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy, przywrócenia odpowiedzialności państwa za zdrowie obywateli i reformy szkolnictwa, skutecznej walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Andrzej Duda zobowiązał się, że będzie dążył do zapewnienia wzrostu minimalnej płacy do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy, wyeliminowania śmieciowych umów o pracę.

Umowa programowa zakłada też zwiększenie uprawnień obywateli w zakresie referendów lokalnych i ogólnokrajowych oraz obywatelskich wniosków ustawodawczych, tak aby nie mogły być odrzucane w pierwszym czytaniu