Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wzywa Międzynarodową Federację Związków Piłkarskich - FIFA do ponownego wyboru organizatorów piłkarskich mistrzostw świata w 2022 roku. Zdaniem posłów powierzenie mistrzostw Katarowi było dokonane z naruszeniem prawa.

W rezolucji opartej na raporcie brytyjskiego socjalisty Michaela Connartyego, czytamy, że organizacje sportowe powinny zachować pełną przejrzystość finansów i upewnić się, że pieniądze wydawane są w sposób nienaganny. Posłowie podkreślili konieczność zwalczania korupcji, nie tylko w samym sporcie, ale także sportowych organizacjach. FIFA, ich zdaniem, nadal nie uporała się z tym problemem, czego dowodem są niepokojące ustalenia Komisji Etyki dotyczące mistrzostw w Katarze. Zgromadzenie, w związku ze stwierdzoną korupcją, wezwało do uruchomienia nowej procedury wyłonienia organizatora mistrzostw w 2022 roku.

Biorąc pod uwagę nieludzkie warunki tysięcy zagranicznych pracowników zatrudnionych na budowach w Katarze, Zgromadzenie wezwało FIFA do pełnej współpracy, w celu zaradzenia tej „przerażającej sytuacji”. Zwróciło się do władz Kataru o przestrzeganie międzynarodowych standardów i respektowania praw człowieka. Zaapelowało o ukaranie firm stosujących niewolniczą pracę i wypłatę pokrzywdzonym pracownikom odszkodowania.