To co kluczowe z punktu widzenia szacunku obywatela do państwa bardzo łatwo zdefiniować. Będzie on miał miejsce wtedy, kiedy państwo wypełni rzetelnie swoje funkcje w stosunku do najsłabszej jednostki, która mu podlega.
Jeśli otoczy ochroną i wsparciem każdego, komu się to i zgodnie z prawem, i zgodnie z moralnością należy. Takie państwo, z respektem odnoszące się do obywatela będzie mogło liczyć na wzajemność.
Przez wiele lat państwo polskie traktowało swoich obywateli jak zło konieczne. Są, to są, trudno niech będą, nic na to nie poradzimy. Ale sam fakt, że są, nic nie oznacza. Państwo jest ważniejsze, może robić co chce. Obywatel musi się dostosować. I koniec.
Dlatego tak ważne wydarzenia mają miejsce obecnie. UOKiK, instytucja fundamentalna, jeśli chodzi o reprezentowanie insteresów zwykłych Kowalskich, przygotowała projekt ustawy, który jest przełomowy. Przydała sobie kompetencji, aby móc złapać za gardło przedstawicieli tzw. instytucji finansowych, których jedynym celem jest napełnienie własnych portfeli do tego stopnia, że aż będzie się z nich wysypywać. Oczywiście naszymi pieniędzmi. Czasem na granicy prawa.
Dzięki nowym przepisom, o których obszernie piszemy obok, interes najsłabiej chronionych dotąd zwykłych konsumentów wreszcie będzie wspierany znacznie bardziej. Takie działania zasługują na docenienie i szacunek. W końcu od tego mamy państwo, na które łożymy co roku miliardy.