Według porozumienia z 12 lutego z Mińska, Kijów i wspierane przez Rosję samozwańcze republiki w Donbasie zgodziły się na wycofanie broni ciężkiej pod nadzorem Centrum Kontroli i Koordynacji - instytucji z udziałem przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OBWE.

Serwis Unian, cytując ukraiński sztab generalny, informuje o objęciu dzisiejszą decyzją dział o kalibrze powyżej 100 mm.
Strony mińskiego porozumienia zgodziły się na stworzenie strefy buforowej o szerokości 50 i 70 km - w zależności od rodzaju broni, jaka ma z niej zostać wycofana.