Urzędnicy zatrudnieni w ministerstwach w 2014 roku otrzymali łącznie ponad 60 milionów złotych nagród - podało Radio ZET.

Serwis internetowy Radia Zet informuje o ogromnych sumach, jakie pochłonęły ubiegłoroczne nagrody dla ministerialnych urzędników. Łącznie było to 63 858 702,78 złotych. Nagrody otrzymało 10 tysięcy pracowników. Dla przykładu niemal 2000 osób w Ministerstwie Finansów zostało nagrodzonych na kwotę ponad 17 milionów złotych.

MON wynagrodził prawie 750 pracowników na ponad 7,5 miliona zł. Podobną kwotę Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało dla 832 osób. Każdy z resortów musi mieć fundusz nagród, a jak pisze Radio Zet, te są niezbędnym narzędziem do motywowania pracowników. Pełne zestawienie nagród dostępne jest na stronie rozgłośni.

Jak pisaliśmy w DGP Wynagrodzenia polskich urzędników znacznie przekraczają poziom średniego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Dotyczy to zarówno zatrudnionych w administracji samorządowej jak i w państwowej. Jednak średnie płace urzędników w obu grupach istotnie się różnią. W latach 2005-2013 wynagrodzenia w urzędach państwowych były średnio o 27% wyższe niż w samorządach. >>> Czytaj.