Sejm uchwalił nowelizację pod koniec kwietnia; w połowie maja Senat opowiedział się za jej za odrzuceniem, ale weto izby wyższej odrzucił Sejm.

Zmiany w przepisach o służbie zagranicznej - według zamysłu Rady Ministrów - mają pozwolić na ponowną weryfikację pracowników polskiej służby zagranicznej, zwłaszcza tych, którzy odbyli studia poza krajami sojuszniczymi Polski.

W nowelizowanej ustawie o służbie zagranicznej m.in. dodaje się przepis mówiący, że osoba, która kształciła się, uzyskała tytuł zawodowy, stopień w zakresie sztuki, stopień naukowy, tytuł naukowy lub prowadziła działalność naukową w podmiocie systemu szkolnictwa wyższego i nauki będącym: organem bezpieczeństwa innego państwa, wchodzącym w skład sił zbrojnych innego państwa, stanowiącym część resortu spraw zagranicznych lub wewnętrznych innego państwa albo im podległym, przez nie nadzorowanym lub kontrolowanym, może być zatrudniona w służbie zagranicznej po złożeniu wniosku i uzyskaniu zgody Szefa Służby Zagranicznej.

Reklama

Szef Służby Zagranicznej ma wydawać zgodę na zatrudnienie danej osoby w służbie zagranicznej po otrzymania opinii szefa ABW potwierdzającej brak takich przeciwwskazań. Wymóg uzyskania zgodny Szefa Służby Zagranicznej ma dotyczyć obecnych członków służby zagranicznej i kandydatów do niej. W projektowanej nowelizacji przewidziano też, że obecny stopień dyplomatyczny attaché w służbie zagranicznej nie będzie już stosowany, a najniższym stopniem dyplomatycznym będzie III sekretarz.

Nowela wprowadza też możliwości usunięcia ze służby dyplomatów, którzy dwukrotnie odmówiliby objęcia zaproponowanej placówki zagranicznej. (PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka