Rosnące niezadowolenie Polaków z pracy parlamentu, minimalne słabsze niż w ubiegłym miesiącu notowania prezydenta i krytyczna ocena działalności Państwowej Komisji Wyborczej. To wnioski płynące z najnowszego raportu Centrum Badania Opinii Społecznej.

Polacy mają niezmiennie złe zdanie o parlamencie, a zwłaszcza o jego izbie niższej. Obecnie pracę posłów negatywnie ocenia dwie trzecie badanych (67 procent), co jest wzrostem o 3 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim miesiącem. Przeciwnego zdania jest jedna piąta (20 procent) respondentów. Stabilne pozostają notowania Senatu - jego działalność źle ocenia 47 procent respondentów, a dobrze - 25 procent badanych.

Notowania prezydenta nadal pozostają bardzo wysokie, choć w tym miesiącu są nieco niższe niż w poprzednim. W grudniu z uznaniem o prezydenturze Bronisława Komorowskiego wypowiada się 73 procent ankietowanych - to spadek o trzy punkty procentowe.
W grudniu CBOS zapytał również o opinię o Państwowej Komisji Wyborczej, w kontekście zamieszania do którego doszło przy wyborach samorządowych. Na działalność PKW krytycznie patrzy 63 procent ankietowanych, natomiast 22 procent respondentów ma o Komisji zdanie pozytywne.


Reklama

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 4-11 grudnia 2014 roku na liczącej 936 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.