Wielkimi krokami zbliża się reforma Kurii Rzymskiej, podjęta przez papieża Franciszka. Dotychczasowi szefowie watykańskich urzędów zostali dziś przez niego poinformowani o szykujących się zmianach.

Trzy i pół godziny godziny trwało spotkanie papieża z prefektami kongregacji i przewodniczymi rad, wchodzących w skład kurii. Przedstawiona im została propozycja jej reformy, przygotowana przez dziewięciu kardynałów, wchodzących w skład powołanego przez Franciszka na początku pontyfikatu gremium doradców.

Projekt przewiduje połączenie dotychczasowych rad w dwie nowe kongregacje. Pierwsza zajmowałaby się sprawami świeckich - za co obecnie odpowiedzialny jest kardynał Stanisław Ryłko - oraz oraz kobiet i rodziny. W drugiej znalazłyby się instytucje zajmujące się działalnością charytatywną, sprawami społecznymi oraz duszpasterstwem imigrantów i chorych, za co w tej chwili odpowiedzialna jest rada kierowana przez arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego.