Trzech wicepremierów, szefowie resortów siłowych bez zmian. Premier Ukrainy rekomenduje skład nowego rządu.

Jaceniuk proponuje, by ministrem spraw wewnętrznych nadal był Arsen Awakow, ministrem spraw zewnętrznych - Pawło Klimkin, a szefem MON - Stepan Połtorak.

Wicepremierami w jego gabinecie mają być dotychczasowy minister rozwoju regionalnego Wołodymyr Hrojsman, ponownie zaproponowany na to stanowisko, Ihor Żdanow, który pokieruje ministerstwem do spraw humanitarnych, oraz Iwan Miroszniczenko - jako minister rolnictwa. Tekę ministra energetyki zaproponowano szefowi Naftohazu, Andrijowi Kobolewowi.

Jeśli ten skład rządu zostanie przyjęty, funkcje utrzyma siedmiu obecnych ministrów plus premier Jaceniuk. Koalicji nie udało się natomiast porozumieć w sprawie kandydata na ministra infrastruktury.