Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie chce uznać Polaków w Niemczech za mniejszość narodową. Ministerstwo odrzuciło wniosek w tej sprawie wystosowany przez Związek Polaków w Niemczech - poinformował Polskie Radio mecenas Stefan Hambura, reprezentujący Związek. Mecenas Hambura zapowiedział, że skieruje sprawę do sądu.

W odpowiedzi na wniosek Związku niemieckie MSW uznało, że Polacy nie spełniają kryteriów mniejszości narodowej, bo nie są rodzimą ludnością tradycyjnie występującą w Niemczech. Ministerstwo zwróciło uwagę, że już w 1991 roku, kiedy Polska i Niemcy podpisywały traktat o dobrym sąsiedztwie, zrezygnowano z określenia „mniejszość” w stosunku do żyjących w Niemczech Polaków.

Związek Polaków przypomina jednak, że w Niemczech do dziś żyją potomkowie przedstawicieli przedwojennej Polonii, którzy, zdaniem autorów wniosku, spełniają kryteria mniejszości narodowej. Dlatego Związek domaga się przyznania im oficjalnego statusu. Sprawa ma teraz trafić do sądu, a jeśli to nie pomoże, do Strasburga. Obecnie status mniejszości mają w Niemczech Duńczycy, Fryzowie, Romowie i Serbołużyczanie.