W Bośni i Hercegowinie trwają wybory powszechne. Ponad 3 miliony uprawnionych do glosowania wybierze 518 przedstawicieli wszystkich szczebli władzy. W sumie o mandat społeczeństwa ubiega się 7748 kandydatów.

Chorwaci, Serbowie i Bośniacy-muzułmanie wybiorą po jednym przedstawicielu do Prezydium Bośni i Hercegowiny. Przewodniczący tego gremium, które pełni funkcję kolegialnego szefa państwa, zmienia się rotacyjnie co 8 miesięcy. Wybrani zostaną też deputowani do 42-osobowego Zgromadzenia Parlamentarnego BiH, które reprezentuje narody zamieszkujące ten kraj.

Wyłonione będą również parlamenty dwóch podmiotów tworzących Bośnię i Hercegowinę. Zamieszkanej głównie przez Chorwatów i Bośniaków-muzułmanów Federacji BiH, jak też tworzących ją10 kantonów oraz Republiki Serbskiej. W tej ostatniej wybrany zostanie też prezydent i jego dwaj zastępcy. Ustrój Bośni i Hercegowiny został zapisany w porozumieniu z Deyton z listopada 1995 roku, które zakończyło wojnę w tym kraju. Jego podstawą było w założeniu zachowanie równowagi między narodami, które toczyły krwawą wojnę. Niedzielne wybory są siódme od jej zakończenia.

Obecne wybory odbywają się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej i w atmosferze powszechnego niezadowolenia. Na wiosnę w Bośni doszło do gwałtownych rozruchów i protestów przeciwko skutkom rabunkowej prywatyzacji, zamykaniu fabryk i korupcji. Niepokoje ogarnęły ponad trzydzieści miast, między innymi Sarajewo, Tuzlę, Zenicę i Bihać. Uczestnicy protestów oskarżali władze o nepotyzm i doprowadzenie do zamknięcia lub upadku 80 procent prywatyzowanych zakładów, co spowodowało 40-procentowe bezrobocie w kraju. Do polityków mieli pretensje, że są zbyt wysoko opłacani, oderwani od rzeczywistości i mają obsesję na punkcie sporów etnicznych, choć od wojny w Bośni minęło już tyle lat.
Na duże znaczenie dzisiejszych wyborów zwraca uwagę Unia Europejska. W specjalnym komunikacie napisano, że tegoroczne wydarzenia w Bośni i Hercegowinie wyraźnie pokazują, jakie problemy dla obywateli mają priorytetowe znaczenie i wskazują na pilną potrzebę ich rozwiązania. Wskazuje się, że wyborcy dziś zdecydują, komu powierzyć zadania, które przyniosą pozytywne zmiany w gospodarce, sprawiedliwości społecznej i doprowadzą do długo oczekiwanego prawdziwego pojednania między narodami, co uwolni potencjał społeczny i zapewni postęp w zbliżeniu z Unią Europejską.


Głosowanie potrwa do 19:00.