Od poniedziałku przez kilka dni będziemy poznawać nazwiska tegorocznych laureatów nagród Nobla. Jak co roku, własne przewidywania publikuje agencja prasowa Thomson Reuters.

W dziedzinie fizjologii lub medycyny nagrodzeni mogą być badacze pracujący nad bólem lub wpływem genów na choroby. W dziedzinie fizyki kandydatami są Amerykanie i Niemiec pracujący nad związanym z elektrycznością zjawiskiem Halla lub badacze zajmujący się nanolaserami oraz nowoczesnymi nośnikami pamięci.

W dziedzinie chemii Thomson Reuters typuje badaczy zajmujących się organicznymi diodami i nowymi materiałami. Wśród typowanych ekonomistów są eksperci na polu przedsiębiorczości, socjologii ekonomicznej i tak zwanej teorii rozwoju gospodarczego Schumpetera.

W ciągu ostatnich 12 lat Thomson Reuters 35 razy poprawnie wytypował laureatów. Obserwatorzy podkreślają, że odgadnięcie z wyprzedzeniem decyzji Komitetu Noblowskiego jest bardzo trudne.