Trzeba szukać wzmocnienia polskiego systemu obronnego - mówi prezydent. Bronisław Komorowski. Przekonywał do tego swoich rozmówców na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Zdaniem prezydenta, "środowisko bezpieczeństwa" wokół Polski zmieniło się w związku z konfliktem na Ukrainie. Dlatego trzeba szukać wzmocnienia systemu obronnego - a nie tylko systemu bezpieczeństwa jak dotąd. Do tego niezbędne są zmiany niektórych decyzji z lat 90. Prezydent chce też kształtować postawy proobronne społeczeństwa i temu ma być poświęcone kolejne posiedzenie RBN.

Prezydent mówił, że jego rozmówcy zgodzili się na podwyższenie wydatków na obronność do 2 procent PKB. Bronisław Komorowski uzasadniał to koniecznością "skonsumowania" ostatnich decyzji NATO. Chodzi o modernizację i budowy infrastruktury Sojuszu w Polsce.