Jerzy Buzek został wybrany na przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego. Funkcję tę będzie pełnił dwa i pół roku.

Dzięki temu wyborowi Jerzy Buzek - jako jedyny Polak - będzie uczestniczył w posiedzeniach Konferencji Przewodniczących Parlamentu. Daje to Polsce realny wpływ na organizację prac Parlamentu oraz planowanie projektów legislacyjnych. Koordynowanie prac wszystkich komisji jest wielkim wyzwaniem - powiedział po wyborach Jerzy Buzek.

Wierzy, że posiadane doświadczenie, szczególnie w prowadzeniu trudnych negocjacji, pozwoli mu dobrze wywiązać się z nowych obowiązków. „Tradycyjnie będę stosował się do prostej zasady fair play i maksymalnej przejrzystości, bo to najlepsza recepta na dobrą legislację, z której korzystać będą obywatele” - powiedział eurodeputowany. Podkreślił, że na forum Konferencji Przewodniczących, gdzie zapadają najważniejsze polityczne decyzje w Parlamencie Europejskim, będzie wprawdzie przedstawiał stanowisko w imieniu wszystkich państw Unii, ale polski akcent będzie także słyszalny.

Reklama