- Polski Kościół mierzy się z prawdą o pedofilii wśród osób duchownych - podkreślił prymas Polski abp Wojciech Polak. Od 20 czerwca w krakowskiej Akademii Ignatianum trwa konferencja na temat zapobiegania i reagowania na przypadki molestowania nieletnich przez osoby duchowne.

Najważniejszą częścią konferenci było nabożeństwo pokutne, w czasie którego biskupi przepraszali i prosili o przebaczenie za grzech pedofilii. Prymas Polski zaznaczył, że nabożeństwo było kolejnym potwierdzeniem, że Kościół w Polsce mierzy się ze zjawiskiem pedofilii. - Chcemy oczyszczać i wyzwalać siebie, i Kościół, nawracać najpierw siebie z tej rzeczywistości, która jest grzechem i złem - tłumaczył arcybiskup Polak.

Prymas tłumaczył też, że Kościół, aby zapobiegać przypadkom molestowania nieletnich przez księży, musi zmienić sposób nauczania w seminariach. - Na etapie formacji seminaryjnej ta troska o formację ludzką, która jest już realizowana od wielu lat, musi uwzględniać ten czynnik psychofizyczny, psychoseksualny człowieka, by jeszcze więcej akcentu położyć na dojrzałą osobowość - wyjaśniał prymas.

Konferencja na temat reagowania i zapobiegania przypadkom pedofilii ma charakter szkoleniowy. Odbywa się za zamkniętymi drzwiami Akademii Ignatianum. Spotkanie zorganizowane zostało przez Centrum Ochrony Dziecka oraz Konferencję Episkopatu.