Komisja Europejska daje sobie cztery miesiące na przeprowadzenie stres testów sektora gazowego. Analiza Brukseli w tej sprawie powinna być gotowa na październikowy szczyt Unii Europejskiej.. Taki plan ma unijny komisarz ds. energii Gunther Oettinger. Stres testy mają zostać przeprowadzone we wszystkich krajach członkowskich , a tym samym w każdej części sektora gazowego.

Oettinger poinformował, że Komisja w dużej mierze zakończyła już wewnętrzne konsultacje na ten temat i teraz zamierza skontaktować się z krajami członkowskimi i operatorami gazowymi w tej sprawie. "Naszym celem jest przygotowanie - nie później niż na Radę Europejską w październiku - kompleksowej analizy sektora gazowego i na tej podstawie podjąć odpowiednie kroki, zanim przyjdzie zima" - powiedział Oettinger. Dodał, że w ramach analizy sprawdzone zostanie także to w jaki sposób zapewnić stabilność dostaw w ramach przepływu surowców w Unii Europejskiej oraz między krajami członkowskimi i krajami trzecimi.

Testy wytrzymałości sektora gazowego to jedno z działań przewidzianych w unijnej strategii bezpieczeństwa energetycznego, przedstawionej przez Komisję pod koniec maja. Bruksela przygotowuje się w ten sposób na ewentualne wstrzymanie dostaw gazu z Rosji w obliczu ukraińskiego kryzysu i impasu w trójstronnych negocjacjach gazowych. Do poniedziałku Ukraina ma czas na spłacenie prawie 2 miliardów dolarów długu wobec Gazpromu. Jeśli rachunki nie zostaną uregulowane Moskwa zamknie kurek z gazem.