Cztery osoby uniewinnione, pozostali skazani na areszt albo grzywnę. Wrocławski sąd wydał wyrok w głośnej sprawie przerwania wykładu profesora Zygmunta Baumana na Uniwersytecie Wrocławskim.

W czerwcu 2013 roku 23 mężczyzn nie pozwoliło na rozpoczęcie przemówienia i wykrzykiwało obraźliwe hasła pod adresem profesora.

Sędzia Paweł Chodkowski mówił, że wyrok jest surowy. Dodał, że w ocenie sądu, tylko takie "ukształtowanie treści wyroku pozwoli na osiągnięcie celów prewencyjnych kary. Sędzia Chodkowski powiedział, że "można tylko wyrazić przekonanie, że przynajmniej dla niektórych osób treść wyroku będzie stanowić jakieś źródło refleksji co do sposobu i formy brania udziału w życiu publicznym".

Wcześniej doszło na sali do ekscesów, które skończyły się ogłoszeniem przerwy w rozprawie. Skazani i publiczność ostro zareagowali na ogłoszenie wyroku. Padały okrzyki "Precz z komuną", "Osądzajcie Baumana" i "Osądzajcie morderców".

Wyrok jest nieprawomocny, skazani już zapowiedzieli apelację.