Senacka komisja regulaminowa chce zwiększyć przywileje parlamentarzystów. Na przykład politycy łączący wykonywanie funkcji posła lub senatora z pracą zawodową, nie można było zwolnić przez 2 lata po wygaśnięciu mandatu.

Marcin Kierwiński z PO mówi, że niektóre z pomysłów są warte rozważenia. Poseł chwali na przykład pomysł, by urzędnicy, którzy odmówią udzielenia parlamentarzyście informacji płacili grzywnę. Jeśli chodzi o gwarancje zatrudnia - mówi - to taki zapis dotyczy już tej chwili posłów zawodowych. Dodaje, że pomysł ma uzasadnienie chociażby z tego względu, że po odejściu z polityki, poseł lub senator mogliby tracić pracę ze względu na swoje poglądy.

Senatorowie proponują też, by do oświadczeń majątkowych nie wpisywać wartości posiadanych nieruchomości.