Kardynał Stanisław Dziwisz złożył rezygnację z funkcji metropolity krakowskiego. 75-letni hierarcha był do tego zobowiązany przez prawo kanoniczne, bowiem osiągnął wiek emerytalny. O tym, czy kardynał Dziwisz będzie dalej pełnił posługę, zdecyduje papież Franciszek.

Każdy biskup ordynariusz, zgodnie z prawem kanonicznym, po skończeniu 75. roku życia, zobowiązany jest złożyć oficjalną rezygnację z pełnionego urzędu. Kardynał Stanisław Dziwisz osiągnął wiek emerytalny w dniu kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII, czyli 27 kwietnia.

Metropolita krakowski złożył stosowne pismo oddając się tym samym do dyspozycji papieża Franciszka. Decyzja o jego przyjęciu należy do Stolicy Apostolskiej.

Kardynał Stanisław Dziwisz urodził się 27 kwietnia 1939 roku w Rabie Wyżnej. W 1957 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po sześcioletnich studiach seminaryjnych przyjął święcenia kapłańskie, których w dniu 23 czerwca 1963 roku w katedrze wawelskiej udzielił mu biskup Karol Wojtyła.

W latach 1966-1978 był kapelanem kardynała Karola Wojtyły. Pełnił funkcję sekretarza osobistego Ojca Świętego Jana Pawła II od chwili wyboru do ostatnich dni jego pontyfikatu (1978-2005).

Po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, dnia 3 czerwca 2005 roku papież Benedykt XVI mianował arcybiskupa Stanisława Dziwisza arcybiskupem metropolitą krakowskim, a na konsystorzu w 2006 roku kreował go kardynałem.