W służbie zdrowia liczy się jakość, a nie forma własności - uznali Polacy przebadani na zlecenie "Pulsu Biznesu".

Większośc nie życzy sobie preferencji dla publicznej służby zdrowia. Respondenci badania przeprowadzonego przez grupę IQS odpowiadali na dwa pytania: kto powinien prowadzić szpitale w Polsce i kogo NFZ powinien preferować przy dzieleniu publicznych pieniędzy.

Z badań wynika, że nie ma mowy o zgodzie na uprzywilejowanie państwowych i samorządowych placówek. Blisko 60 procent respondentów uważa, że szpitale powinny prowadzić zarówno podmioty publiczne jak i prywatne. Na "nie" dla prywatnych operatorów był co czwarty badany - głównie mieszkaniec wsi.

Tylko co piąty respondent uważa, że przy podziale pieniędzy NFZ powinien preferować publiczne ośrodki. Większość jest innego zdania - w opinii 67 procent ankietowanych, NFZ nie powinien nikogo preferować, a jeśli już to tych, którzy świadczą usługi najwyższej jakości niezależnie od struktury właścicielskiej.