Polska poprosiła o rozmowę na forum Unii Europejskiej o rosyjskim embargu na wieprzowinę. Na jej wniosek sprawą zajmą się unijni ministrowie rolnictwa podczas poniedziałkowego spotkania w Brukseli. Polska chce rekompensat z unijnego budżetu dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związku z blokadą eksportu wieprzowiny do Rosji.

Domaga się też długofalowej strategii w tej sprawie. Dwa tygodnie temu Moskwa wstrzymała import z całej Unii, gdy na Litwie wykryto przypadki afrykańskiego pomoru świń.

Komisja Europejska na razie bezskutecznie domaga się od Moskwy zniesienia embarga. Komisarz do spraw zdrowia już dawno apelował o spotkanie z władzami rosyjskiego nadzoru weterynaryjnego, ale nie dostał odpowiedzi.

Dziś w Wilnie z rosyjskimi inspektorami spotkali się przedstawiciele Komisji oraz Polski, Łotwy, Litwy i Estonii. Komisja powtórzyła na nim swoje stanowisko, że Rosja nie powinna ograniczać importu wieprzowiny z całej Unii, skoro zainfekowanych jest tylko sześć rejonów na Litwie, a jej władze natychmiast odizolowały te rejony i wprowadziły niezbędne środki, by nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa. To jednak Rosji nie przekonuje.