Audiencia Nacional, hiszpański sąd zajmujący się sprawami międzynarodowymi, przekazał do Interpolu nakaz aresztowania Jiang Zemina, byłego prezydenta Chin oraz czterech podległych mu polityków. Zostali oni oskarżeni o współudział w ludobójstwie w Tybecie, w latach 80-tych i 90-tych. Sąd żąda, aby wszyscy zostali osadzeni w areszcie bez możliwości wyjścia za kaucją.

Oprócz byłego prezydenta Jiang Zemina, Audiencia Nacional żąda aresztowania byłego premiera Li Penga, byłego szefa bezpieczeństwa, ministra do spraw planowania rodziny oraz byłego I Sekretarza Partii Komunistycznej w Tybecie. Wszyscy oni pełnili swoje funkcje na przełomie lat 80 i 90-tych i jak uzasadnia sąd - sprawowali władze nad tymi, którzy łamali w Tybecie prawa człowieka.

Dochodzenie o ludobójstwo rozpoczęło się 8 lat temu (2006 r.), kiedy skargę do sądu wniosły tybetańskie organizacje w Hiszpanii. Wymiar sprawiedliwości mógł rozpocząć postępowanie, bo jedną z ofiar przemocy był mnich mający hiszpańskie obywatelstwo.

W piątek chiński MSZ zaapelował do Hiszpanii o zaniechanie dalszego postepowania w tej sprawie. Nie wykluczone, że tak się stanie, bo rząd Mariano Rajoya chce w trybie przyspieszonym ograniczyć prawo zezwalające sędziom na wszczynanie postępowań karnych poza granicami Hiszpanii.